Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Projekti 

 • Erasmus+ пројекат Law and Gender - LAWGEM, у оквиру петочланог конзорцијума

 • U periodu od 2011 do 2016. godine nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta bili su angažovani na sledećim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoj:

  Kaznena reakcija u Srbiji kao ključni element pravne države,
  Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije
  ,

  Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije,
  Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države – slučaj Srbije,
  Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkuretnosti naših preduzeća i njihovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište,

  Podrška održivom razvoju sistema vazdušnog saobraćaja Republike Srbije

  Više o tome >>
   

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu deo je konzorcijuma univerziteta kome je odobren Tempus projekat „Zajednički regionalni master prava intelektualne svojine“. Nosilac projekta je Pravni fakultet Univerziteta u Skoplju, a učesnici univerziteti iz Strazbura, Beograda, Niša, Sofije i Soluna. Kontakt osoba za ovaj projekat je prof. dr Mirko Vasiljević, a nacionalni koordinator doc. dr Dušan Popović.  Nastava na regionalnom masteru prava intelektualne svojine otpočela je 12. novembra 2010. godine. Studenti koji uspešno završe ovaj dvogodišnji master program mogu dobiti dve diplome – prvu, koju izdaje Univerzitet u Strazburu, posle uspešno završenog jednogodišnjeg programa, i drugu, koju izdaje Univerzitet u Skoplju, posle druge godine studija. U izvođenju nastave na engleskom jeziku učestvovaće svi nastavnici prava intelektualne svojine sa našeg fakulteta, kao i nastavnici trgovinskog i međunarodnog privrednog prava. Više informacija o ovom Tempus projektu mogu se pronaći na sajtu: wwww.pff.ukimm.eduu.mkk

 • Petogodišnji projekat Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja koji finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Više o tome>>> 

   

 • Petogodišnji projekat Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Više o tome>>
 • Trogodišnji Tempus projekat reforme kurikuluma poslediplomskih studija «Post-graduate studies for European Integration – POGESTEI». Više o tome>>

 • Pravni fakultet realizovao je dva projekta za Privrednu komoru Srbije u 2005.godini: Kodeks korporativnog upravljanja i Kodeks poslovne etike. Više o tome>>

 • Samostalni fakultetski projekat Pravnog fakulteta na kome učestvuju svi nastavnici i saradnici «Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom Evropske unije (pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekt».

Spisak radova u 2007. godini>> 2006. godini>> 2005. godini>> 2004. godini>>

 • Dugogodišnji projekat «Konstituisanje Srbije kao pravne države» koji je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije imao je za rezultat brojne publikacije, a samo u poslednjih pet godina rada na tom projektu objavljeno je više od četrdeset knjiga.

Objavljeni radovi na projektu>>

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.